Fisking i sommer- og vinterhalvåret

Kunes innerst i Laksefjorden byr på store fiskemuligheter – også kongekrabbefiske. Kunes Opplevelser og Handel A/S påtar seg å arrangere og legge forholdene til rette for en vellykket opplevelse. Vi er til for gjestene og satser på å kunne gi dem gode ferieminner. Derfor ordner vi med nødvendige lisenser, overnattinger med mer. Vi setter opp lavvoleirer, ordner med ved og annet nødvendig utstyr i leiren. Da med unntak personlig utstyr.

Kjente guider står til din disposisjon. Vi kan ordne med henting og bringing på flyplass og gjøre nødvendige innkjøp lokalt. Det kan legges inn ekstra tjenester som besøk til severdigheter i Finnmark, eller det kan serveres lokal mat i spesielle omgivelser.

Turene kan vare helt fra 1 dag til 1 uke. De turene kan legges opp for de med hår på brystet eller for tøffe jenter. Det er selvsagt at denne opplevelsen også tilbys familien og de behov som dere trenge.

Vi vil strekke oss langt for å kunne komme opp med et tilbud for de som har behov for spesielle opplegg på grunn av handikapp e.l.

Laksefjordvidda er det området i Norge som har størst vanntetthet og det finnes bare fisk med rødt fiskekjøtt. Storelva har i dag en kundegruppe som foretrekker fred og ro i tillegg til spenning. Mange har brukt storelva i over 25 år som sin ‘hjemme’ elv selv om de kommer fra sør-Finland. Ønsker du å kombinere spenning med den store stillhet tar du kontakt med oss.

Fiskekort selges for både Storelva og for innlandsfiske på FeFo-grunn. Desinfisering for området utføres av oss. Se regler på fefo.no

Laksefjordvidda – Norges sportsfiskearena nr 1

Laksefjordvidda er det området i Norge som har størst vanntetthet og det finnes bare fisk med rødt fiskekjøtt. Storelva har i dag en kundegruppe som foretrekker fred og ro i tillegg til spenning. Mange har brukt storelva i over 25 år som sin ‘hjemme’ elv selv om de kommer fra sør-Finland. Ønsker du å kombinere spenning med den store stillhet tar du kontakt med oss.

Storelva er en god lakseelv. Er lett tilgjengelig og naturskjønn. Elva forpaktes av Kunes JFF.

Fisketid i Storelva er fra 15. juni til 31. august.

Padleturer

Mulighet for å leie båt og kano. Det er selvfølgelig gode fiskemuligheter hvor hen du padler eller ror. Les mer under Padleturer.