Naturen rundt oss

Laksefjordvidda har Norges største tetthet av ørret- og røyevann. Her kommer du til et bølgende landskap i et lett terreng. Laksefjordvidda strekker seg til Gaisene i sør i 1000 meters høyde.

Laksefjorden er en av de to mest uberørte fjordene i Norge. Hit er det lett adkomst til en rik natur som har satt sitt preg på kulturen.

Her er det flere fuglefjell og et variert fugle-og dyreliv. Hos oss har vi flere elver med flott laks, ørret og sjørøye.

Laksefjordvidda Norges sportsfiskearena nr 1.

Storelva er en god lakseelv. Er lett tilgjengelig og naturskjønn. Elva forpaktes av Kunes IFF.

Fisketid er fra 15. juni til 17. august.

Adamsfjordelva sammen med elvene på Laksefjordvidda gjør muligheter for spennende ørretfiske.

Et spennende landskap innenfor geologi og botanikk

Her finns også karmitt, talkum, grafitt, jettegryte – asbest og spennende konglomerater m.m.

Vi har flere kultursteder som gjenspeiler både det sjøsamiske og fjellsamenes tradisjoner. Området rommer også minner etter et flerkulturelt miljø som viser innvandring fra Finland, handel ut mot Europa, Russland m.m.

Her er også et ypperlig skiterreng. Området har mange muligheter for framkomst via et godt løypenett. Flott terreng for småviltjakt