Padleturer

Kunes Opplevelser og Handel A/S holder til i et område som åpner for mange spennende padleturer. Her er det store vann og spennende natur som veksler fra skogskledde åser til snaue vidder. Det finnes mange fine steder der du kan gjøre strandhugg, enten for en rast eller overnatting.

Ønsker du å forlate det våte element å se på spennende geologi eller kulturminner er her rike muligheter til det. Ønsker du fullt utbytte av turen stiller gjerne våre guider opp for kortere eller lengre turer.

Her er også mulighet for elevepadling i en spesiell natur som i stor grad er uberørt av menneskelig aktivitet. Det er selvsagt gode fiske muligheter uansett valg av padleturer.

Du kan selv velge hvor lang en slik tur skal være og hva du ønsker å få med deg. Dette kan lett kombineres med andre spennende opplevelser.